Kya aap ko malom hai keh treadmil kis maqsad k lye ejad ki gayi???